Koronaepidemia: ajankohtaista tietoa

17.1.2021

• Harjoituksiin ja jäähallille saavutaan vain terveenä.
• Muistakaa turvavälit ja välttäkää turhat lähikontaktit.
• Pestään kädet jäähallille saavuttaessa ja myös pois lähtiessä. Aulassa on myös käsidesiä.
• Jäähallille saavutaan ja poistutaan ripeästi; turhaa oleskelua hallilla, esimerkiksi pukutiloissa vältetään edelleen.
• Suosittelemme vahvasti yli 12-vuotiaille maskin käyttöä, jos oleilette jäähallin tiloissa. THL suosittelee tällä hetkellä maskin käyttöä yli 12 vuotiaille.
• Vanhemmat eivät voi oleilla jäähallin käytävillä eikä pukutiloissa. Ne luisteluryhmät missä luistelijat tarvitsevat apua esim. luistinten laitossa nimeävät keskuudestaan vuorotellen ns. koppiavustajan. Ja hän auttaa sitten kaikkia luistelijoita pukutiloissa. Ja pienet voivat laittaa luistimet jalkaan jo myös kotona.
• Seurana pyrimme siihen, ettei luisteluryhmiä sekoitella vaan ryhmät kulkevat mahdollisimman samoina ryhminä koko ajan.

LUISTELUKOULU
• Luistelukoulun ilmoittautumistiski on COVID-19 viruksen vuoksi siirretty Energia Areenan sisälle (jäähallissa) ja luistelukouluun saavutaan jäähallin pääovista. Ei siis huoltorakennuksen kautta!
• Maanantain ensimmäisen tunnin klo 17.10-18.00 luistelukoululaiset ovat huoltorakennuksen pukutiloissa, samat ryhmät aina samoissa pukutiloissa. Toisen tunnin klo 18.10-19.00 luistelukoululaiset ovat pääkatsomossa ja ohjaajat hakevat heidät siitä. Lauantain ryhmä vaihtaa luistimet katsomossa ja ohjaajat hakevat heidät sieltä.
Seurana seuraamme aktiivisesti Taitoluisteluliiton, THL:N, Sosiaali- ja Terveysministeriön sekä Suomen Olympiakomitean ohjeistuksia. Ja muutamme ohjeistusta tarpeen mukaan.

Jäseniltämme toivomme vastuullista otetta Covid-19 viruksen
torjuntaan. Vain sillä tavoin pystymme takaamaan, että harjoittelu
jatkuu jäähalleissa ja harjoitteluympäristö säilyy turvallisena.