Tapahtumatiimi


Tapahtumatiimin tehtävät 

  • Valmistelee toimintasuunnitelmaa ja toimintakertomusta varten oman tiiminsä osuuden
  • Päivittää seuran tapahtumakäsikirjaa yhdessä johtokunnan kanssa. 
  • Hoitaa tilavaraukset joulu- ja kevätnäytöksiin, sekä seuran järjestämiin muihin tapahtumiin ja kilpailuihin
  • Organisoi ja hoitaa käytännön järjestelyt joulu- ja kevätnäytöksissä yhdessä muun johtokunnan ja järjestelyissä auttavien kanssa
  • Kilpailujen johtajat muodostelmalajin ja yksinluistelun keräävät tiimin kauden kilpailujen hoitamiseen. Tapahtumatiimi avustaa kilpailujen johtajia tehtävissään. 
  • Ennen tapahtumia kerää talkooporukan, pitää palavereita, ohjeistaa talkooporukkaa. Informoi tapahtumista ja kilpailuista johtokuntaa