Muodostelmaluistelu


Muodostelmaluistelu on taitoluistelun joukkuelaji, jossa pyritään luistelijoiden yhtäaikaiseen ja yhdenmukaiseen suoritukseen. Joukkueeseen yleensä kuuluu 12-25 luistelijaa ja  joukkueeseen voi kuulua niin tyttöjä kuin poikiakin.

Muodostelmaluisteluohjelma koostuu elementeistä, joissa samalla tehdään askeleita, liukuja, piruetteja, hyppyjä ja nostoja. Tavoitteena on luistella ohjelma mahdollisimman samanaikaisesti ja yhtenäisesti musiikkia tulkiten. Muodostelmaluistelun peruselementtejä ovat piiri, rivi, mylly, läpimeno ja blokki.

Peruselementtien lisäksi peruselementtien variaatiot ja siirtymät elementistä toiseen kuuluvat ohjelmaan. Joukkueen ohjelmaa täydennetään erilaisilla pirueteilla, hypyillä, liuilla, tempuilla ja koreogragfisilla liikkeillä. Muodostelmaluisteluohjelma rakennetaan kilpailusääntöjä ja valittua temaa ajatellen, jossa elementit, liikkeet, tarina, musiikki, puvut ja koreografia täydentävät toisiaan.

Muodostelmaluistelussa joukkueen kilpailusuoritusta arvioidaaan elementtien vaikeustasojen ja laadukkuuden mukaan, suorituksen arvioinnissa tuomarit arvioivat myös joukkueen  perusluistelua, ohjelman rakennetta ja joukkueen esiintymistä. 

Muodostelmaluistelu on Suomessa suosittu harrastus. Suomen taitoluisteluliitto järjestää kauden aikana kilpailuja kaikenikäisille joukkueille, pienistä tulokkaista aikuisjoukkueisiin asti. Suomi on muodostelmaluistelussa maailman huippuluokkaa.

Muodostelmaluistelijat siirtyvät taitojen ja iän karttuessa seuraavaan sarjajoukkueeseen. Keväisin järjestetään kokeilukertoja, joiden kautta joukkueisiin on mahdollista päästä.


Muodostelmaluistelijan polku SeiTL:ssä

            IKÄ                    SARJA                                   JOUKKUE                            

3-9 vuotiaat

-

Luistelukoulu

4-9 vuotiaat

-

Kehitysryhmät Tähdet, Jalokivet, Timantit

6-10 vuotiaat

-

Muodostelman kehitysryhmä/minitulokkaat - RiverKids

alle 12 vuotiaat

Tulokkaat

RiverStars

alle 15 vuotiaat

Noviisit

RiverFalls

12-19 vuotiaat

Juniorit

RiverPearls 

yli 17 vuotiaat

Seniorit

RiverX

yli 18 vuotiaat

Aikuiset

Riverettes

yli 18 vuotiaat

Aikuiset

RiverBulls

Tulokas-, noviisi- ja juniorijoukkueissa voi olla ikärajat täyttämättömiä luistelijoita.