Seinäjoen Taitoluistelijat


Luistelun iloa hyvässä seurassa


Seinäjoen Taitoluistelijoiden tarkoituksena on tarjota mahdollisuus taitoluistelun harrastamiseen, sen kehittäminen ja resurssien mukaan myös lisääminen Seinäjoen seudulla. 

Lajeina seurallamme on yksinluistelu ja muodostelmaluistelu, niin kilpailutoimintana kuin harrastuspolkuna. 

Seura tarjoaa kaikenikäisille lajia harrastaville oman kiinnostuksen ja taitojen mukaisen mahdollisuuden harrastaa taitoluistelua perustaitojen opettelusta tai kunnon ylläpitämisestä kilpaluisteluun.

Seinäjoen Taitoluistelijat tarjoaa laadukasta taitoluisteluharrastusta ja kilpaurheilua kaiken ikäisille.


VISIO

SeiTl on laadukkaasti ja vastuullisesti toimiva tähtiseura, jonka visiona on vuoteen 2025 mennessä:

  • Luistelija määrän kasvattaminen
  • Seuraorganisaation kehittäminen: markkinointi ja viestintä, tiimityöskentelyn hyödyntäminen päätöksen teossa, seuratoimijoiden sekä ammattitaitoisten ohjaajien ja valmentajien saamisen turvaaminen
  • Tavoitteena on luoda seuraan yhteisöllinen ja positiivinen ilmapiiri, joka mahdollistaa matalan kynnyksen osallistumisen kaikille
  • Luistelijapolun turvaaminen harraste- ja kilpaluistelussa
  • Koulun ja kilpaurheilun yhdistämisen edistäminen
  • Vahvistamme rooliamme luistelijoiden kasvattajaseurana

ARVOT

Yhdessä, Ilolla, Kehittyen

  • Yhdessä (yhteisöllisyys, avoimuus, suvaitsevaisuus, yhteistyö, toisen    tukeminen, yhdessä tekeminen, vapaaehtoisuus, luottamus, turvallisuus,  tekemisen meininki)
  • Ilolla (hyvinvointi, onnistumisen ilo, uuden oppiminen, positiivisuus,  kannustus, intohimo)
  • Kehittyen (laatu, ammattitaito, yksilön ja yhteisön kehittyminen,  tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys)


SEURAN STRATEGIA

Seuran tulevaisuudessa haluamme edelleen kehittää valmennusta ja kasvattaa valmennusresursseja seuraavalle tasolle niin yksinluistelussa kuin muodostelmaluistelussakin. Useamman ammattitaitoisen valmentajan työskentely mahdollistaa niin yksinluistelun kuin muodostelmaluistelunkin puolella selkeiden valmennustiimien muodostamisen. Seura jatkaa ohjaajien kouluttamista ja osallistuu 16 myös valmentajakoulutusten kustannuksiin. Myös tuomarikoulutukseen pyritään saamaan lisää osallistujia.

Kilpailutoiminnassa haluamme tavoitella entistä selkeämpää, pitkäjänteisempää linjaa, jolla luomme kilpaluistelijoidemme mahdollisuudet tavoitella SM-tasoa ja päästä myös sinne sekä yksinluistelussa että muodostelmassa. Kilpailutoiminnassa on lisäksi myös tavoitteena kehittää erityisryhmien luistelijoiden etenemistä Special Olympic - kilpailuihin.

Yksi visiomme on, että oheisharjoittelumme on edelleen laadukasta ja kattavaa, ja pystyisimme seurana tarjoamaan myös henkistä valmennusta osana urheilijoidemme harjoituskokonaisuutta.

Jääolosuhteisiin luomme myös pitkäntähtäimen tavoitteet ja olemme iloisia, että jääolosuhteisiin saadaan viimeinkin parannusta tällä kehittämiskaudella. Käytössämme on kolmas katettu jää ja lisäksi uuden kilpahallin remontin suunnittelussa on huomioitu taitoluistelijoiden tarpeet ja vaatimukset jäähallille esim. kilpailujen aikana sekä hyvät oheisharjoittelupuitteet. Kolmannen katetun jään myötä pystymme tarjoamaan lisää tarvittavaa lisäjääaikaa kasvavalle luistelijamäärälle sekä SM-tason ja kansallisen kilpaluistelulle sekä yksinluistelussa että muodostelmassa.

Tulevaisuudessakin panostamme toimijoidemme yhteisöllisyyteen ja hyviin käytöstapoihin. Yhteishenkemme näkyy niin kilpailuissa kuin harjoituksissakin; kannustamme sekä kunnioitamme toisiamme.

Tavoitteenamme on tehdä seurayhteistyötä yli lajirajojen ja yhteistyön olevan entistäkin systemaattisempaa. Tahdomme, että SeiTL tunnetaan yhteistyökykyisenä ja yhteistyöhaluisena sinettiseurana. Seuratoimijoiden keskuudessa työryhmätoiminta on tavoitteemme mukaan entistä tehokkaampaa, ja yhä useampi vanhempi kokee halua tulla mukaan seuratoimintaan. Tämän myötä myös pohjalainen ”kökkähenki” saa uutta nostetta ja varainhankintamme seuratalkoiden merkeissä lisää osallistujia.