Tähtiseuravastaava


Tähtiseuravastaavan tehtävät

  • Huolehtia vuosittaiset seurakyselyt jäsenistöltä, sekä palautekoonnit
  • Suunnitella ja huolehtia auditoinnista, sekä koota yhteen kaikilta tahoilta asiakontekstit
  • Sopia auditoinnin ajankohta ja auditointiin osallistuvat henkilöt