Vastuullisuus

Vastuullisuus on tekoja ja valintoja jokapäiväisessä arjessa. Vastuullisuus on yhteinen matka ja prosessi, jota kuljemme yhdessä eteenpäin.

Ongelmanratkaisu

Meille Seinäjoen Taitoluistelijoissa on tärkeää, että harrastajilla, jäsenillä, työntekijöillä ja vanhemmilla on turvallinen ilmapiiri. Seinäjoen Taitoluistelijoissa on nollatoleranssi kiusaamiseen, häirintään ja epäasialliseen käyttäytymiseen.

Miten toimit, jos koet tai lapsesi kokee seurassa epäasiallista käytöstä?

Toiminta seurassa pyritään pitämään mahdollisimman avoimena ja tavoitteena on, että seurassamme ei ole minkäänlaista epäasiallistakäytöstä. Joskus kuitenkin voi vuorovaikutustilanteissa syntyä erimielisyyksiä ja väärinymmärryksiä joihin kannattaa heti puuttua. Näihin tilanteisiin on tärkeä puuttua ja hakea toimiva ratkaisu, että positiivinen ilmapiiri harrastajien, ohjaajan ja vanhempien välillä säilyy.


ONGELMANRATKAISUPOLKU

Seurassamme ongelmatilanteisiin puututaan nopeasti ja ongelmat ratkaistaan yhdessä asianosaisten kanssa.

  1. Ongelma pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan välittömästi ryhmän ohjaajien/valmentajien ja jäsenten kesken.
  2. Mikäli ongelma ei ratkea, otetaan selvitykseen mukaan asianosaisten harrastajien vanhemmat, harrastajat sekä valmentaja.
  3. Valmentaja informoi tilanteesta seuran puheenjohtajaa, joka konsultoi tarvittaessa johtokuntaa.
  4. Tarvittaessa kootaan yhteiseen tapaamiseen ryhmän valmentajat, vanhemmat sekä seuran edustajat (puheenjohtaja ja/tai johtokunnan edustaja). Paikalle voidaan tarvittaessa pyytää myös ulkopuolinen sovittelija tai asiantuntija