Markkinointi ja tiedotustiimi


Markkinointi ja tiedotustiimin tehtävät

 

o  Toimintasuunnitelmaa ja toimintakertomusta varten oman tiiminsä osuuden

o   Laatii seuralle markkinointisuunnitelman kauden alussa 

o   Tiedotus aikataulun kalenterin ylläpito, esiselvittely tulevista mainostettavista tapahtumista/ päivistä.

o   Suunnittelee ja hankkii markkinointimateriaalin

o   Suunnittelee markkinointiin liittyvien tehtävien organisoinnin ja toteutuksen 

o   Vastaa seuran ulkoisesta tiedotuksesta (graafisen ohjeistuksen mukaisesti). Sosiaalinen media, nettisivut, lehdet

o   Laatii seuran jäsentiedotteet ja kerää siihen tarvittavan materiaalin