Kilparyhmät

Seinäjoen Taitoluistelijoissa on 5 kilparyhmää, joissa luistelee timanteista nousseita sekä jo pitkään kilparyhmissä luistelleita luistelijoita. Luistelijat jaetaan ryhmiin iän, kilpasarjan sekä Suomen taitoluisteluliiton uuden testijärjestelmän mukaan. Taitojen edetessä siirrytään taitotasoa vastaavaan kilpasarjaan. 

Kilparyhmien harjoittelu on määrätietoista, pitkäjänteistä ja tavoitteellista. Näissä ryhmissä kilpaillaan ISU ja tähtisarjoissa. Luistelijoita kannustetaan ohjattujen tuntien lisäksi omatoimiseen harjoitteluun sekä opetellaan urheilijan arjessa tarvittavia asioita. Sitoutuneella harjoittelulla lajitaidot kehittyvät. Jääharjoittelun rinnalla kulkee oheisharjoittelu, jota ilman jääharjoittelu ja kehittyminen lajitaidoissa ei olisi mahdollista. Oheisharjoittelu tukee jäällä tehtävää harjoittelua sekä vahvistaa monipuolisesti taitoluistelijalle tärkeitä fyysisiä ominaisuuksia, kuten kehonhallintaa, liikkuvuutta, voimaa, nopeutta ja kestävyyttä.