Hallituksen tehtävät


 • Johtaa seuran kehittämistä
 • Seuraa toimintasuunnitelman ja budjetin toteutumista
 • Toteuttaa seuran kokouksen päätökset 
 • Valitsee tarvittavat toimikunnat ja tiimit sekä niihin sopivat henkilöt 
 • Vastaa seuran taloudesta 
 • Tekee seuran vuosikertomuksen ja hankkii tilintarkastajat 
 • Tekee toiminta- ja taloussuunnitelmat seuraavaa toimintavuotta varten 
 • Hoitaa seuran tiedotustoimintaa 
 • Hyväksyy ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista 
 • Valitsee ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan ja työnkuvastaan 
 • Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä 
 • Ryhtyy muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu niin vaatii 
 • Luovuttaa tilit tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen syysvuosikokousta 
 • Vastaa tulevan toiminnan suunnittelusta
 • Kehittää uusia toimintatapoja
 • Huolehtia työntekijöiden työolosuhteista
 • Huolehtii, että seurassa on avoin ilmapiiri ja mahdollisuus antaa palautetta hyvässä yhteishengessä
 • Innostaa seuran jäseniä ja talkoolaisia toimimaan

Hallitus on vaitiolovelvollinen käsiteltävistä asioista