Tähti-ryhmän kokeilukerta keskiviikkona 13.12.2017 klo 17:15-18:00

28.11.2017


Hei, kaikki 2012- ja myöhemmin syntyneet
luistelukoululaiset!


Luistelukoulusta on halutessanne mahdollisuus siirtyä
2krt/viikossa harjoittelevien Tähtiryhmään. Jos lapsenne on
innostunut harrastuksesta, niin suosittelemme ryhmää.


TERVETULOA KOKEILUKERTAAN
13.12.2017 klo 17.15-18.00
KOKEILUKERRALLA PÄÄSET HARJOITTELEMAAN
TÄHTIEN MUKANA. NÄETTE RYHMÄN TOIMINTAA JA
VOITTE ILMOITTAUTUA KEVÄTKAUDELLE MUKAAN.
LISÄTIETOA JA ILMOITTAUMINEN KOKEILUKERTAAN
petra.ranta-aho(at)hotmail.com


Ryhmissä edetetään Suomen taitoluisteluliiton
tähtimerkkien mukaisesti. Ryhmässä harjoitellaan
leikinvarjolla. Kaksi kertaa viikossa harjoittelu kartuttaa
taitoja nopemmin sekä antaa mahdollisuuden siirtyä niin
yksinluistelun kuin muodostelmaluistelun kehitysryhmiin
jatkossa.