Yksinluistelun testit

Perustestit

Perustestit otettiin käyttöön kaudesta 2013-2014 lähtien Silmuille, Debytanteille ja Noviiseille. Muille sarjoille (SM-sarjat ja kansalliset juniorit ja seniorit) perustestit otettiin käyttöön 2014-2015 kaudesta lähtien. Perustesti on oltava suoritettuna, mikäli luistelija osallistuu silmu A-sarjan tai STLL:n kilpailujärjestelmän kilpailuihin.

Perustesteillä, joita on 5 eri tasoa, testataan luistelijan perusluistelutaitoa, askeleita ja liukuja ja suorittaminen perustuu ikäajatukseen. Testattavia asioita ovat kuviot eteen/taakse ja ulos/sisään: kaaret ja kaarenvaihdot, kolmoset, kaksoiskolmoset, vastakolmoset, käänteet, vastakäänteet ja silmukat, sirklaukset eri suuntiin erivaikeustasojen askeleet/askelsarjat ja perusvaakaliu’uista vaativimpiin liukuihin.

Kilpaillakseen Tintit, Minit, Taitajat, Tähti- tai Aikuisten sarjoissa, ei tarvitse suorittaa minkään tason perus- tai elementtitestiä. Kaikissa ikätasoissa löytyy siis myös kilpailusarja, missä ei testiä ei tarvitse suorittaa.

B-silmuissa ja kansallisissa noviiseissa testi ei ole pakko olla suoritettuna, mutta sitä vahvasti suositellaan.

Elementtitestit

Elementtitestit ovat olleet käytössä kaudesta 2009-2010 lähtien SM-seniori- ja SM-juniorisarjoissa. Kaudesta 2013-2014 Elementtitesti tulivat voimaan SM-noviiseille ja muille yksinluistelusarjoille (Silmut, Debytantit, Noviisit, Juniorit ja Seniorit), kaudesta 2014-2015 lähtien.

Elementtitestitasoja on 6 ja niissä testataan hyppyjä ja piruetteja. Elementtitestin elementtien vaatimukset perustuvat nykyisiin sarjavaatimuksiin ja vaikeustasoihin. Suorittamalla hyväksytysti sarjaan vaadittavan perustestin ja elementtitestin, luistelija lunastaa kilpailupaikan kyseiseen sarjaan.

 

Perus- ja elementtitasot kilpailusarjoihin

B-silmutPerustesti 1 ja Elementtitesti 1 (suositus, että testit ovat suoritettuna)
A-silmutPerustesti 2 ja Elementtitesti 2
Kansalliset Noviisit Perustesti 2 ja Elementtitesti 2 (suositus, että testit ovat suoritettuna)
DebytantitPerustesti 3 ja Elementtitesti D3
SM-NoviisitPerustesti 4 ja Elementtitesti 4
Kansalliset JunioritPerustesti 4 ja Elementtitesti 3
Kansalliset SenioritPerustesti 4 ja Elementtitesti 3
SM-JunioritPerustesti 5 ja Elementtitesti 5
SM-Seniorit

Perustesti 5 ja Elementtitesti 6

 

Elementtitestien vaatimukset tässä LINKISSÄ

LÄHDE: https://www.stll.fi/luistelijalle/kilpailijalle/yksinluistelutestit/

 

PERUSTESTI 1 video

PERUSTESTI 2 video

PERUSTESTI 3 video

PERUSTESTI 4 video

PERUSTESTI 5 video