Kilparyhmät

Seinäjoen Taitoluistelijoissa on 5 kilparyhmää, joissa luistelee kehitysryhmistä nousseita sekä jo pitkään kilparyhmissä luistelleita luistelijoita. Luistelijat jaetaan ryhmiin iän, kilpasarjan sekä Suomen taitoluisteluliiton uuden testijärjestelmän mukaan. Kilparyhmissä on mahdollisuus siirtyä ylöspäin taitojen kehittyessä.

Kilparyhmien tavoitteena on määrätietoinen, pitkäjänteinen ja tavoitteellinen harjoittelu sekä kilpaileminen. Luistelijoita kannustetaan ohjattujen tuntien lisäksi omatoimiseen harjoitteluun sekä ylläpitämään urheilullisia elämäntapoja. Sitoutuneella harjoittelulla lajitaidot kehittyvät ja saadaan menestystä kilpailuissa. Oheisharjoittelu tukee jäällä tehtävää harjoittelua sekä vahvistaa monipuolisesti taitoluistelijalle tärkeitä fyysisiä ominaisuuksia, kuten kehonhallintaa, liikkuvuutta, voimaa, nopeutta ja kestävyyttä.

KA-ryhmä

KilpaAkatemia-ryhmässä luistelevat SM-sarjoissa kilpailevat, kansallisen tason senioreita, kansallisen tason junioreita ja debytantteja. Harjoituksia KA-ryhmällä on 6-7 kertaa viikossa jäällä ja 4-5 kertaa oheisissa.

Hakeminen ryhmään tapahtuu erillisellä lomakkeella aina maaliskuun loppupuolella. Suuntaa antavat hakuperusteet:

Motivaatio (aamujäät, harjoittelun asenne, omaehtoinen harjoittelu)
Liikuntaluokat / hakeminen Urheiluakatemiaan katsotaan eduksi
Valmiudet 2A ja 3-hyppyihin
Perustestit: Walleyt, PT4, PT5 valmiudet tai on suorittanut
Elementtitestit: D3, ET3, ET4 piruettivalmiudet tai suorittanut piruetit


Ryhmässä harjoitellaan monipuolisesti ja erittäin tavoitteellisesti kaikkia taitoluistelun elementtejä. Tavoitteena on pehmeä, vauhdikas ja sujuva perusluistelu yhdistettynä erilaisiin vaikeisiin elementteihin. Askeltekniikka on ryhmän luistelijoilla jo korkealla tasolla. Terän ja kaaren käytön lisäksi harjoitellaan vaikeita askeleita yhdistettynä toisiinsa ja eri käsi- ja vartalon liikkeisiin. Liu'uissa harjoitellaan korkean vaikeustason liukuja yhdistettynä toisiinsa eri väliaskelin. Kaksoisaxelia ja kolmoishyppyjä harjoitellaan. Lisäksi harjoitellaan myös kaikkia kaksoishyppyjä sekä vaikeampia hyppy-yhdistelmiä ja -sarjoja. Piruettivarastoa laajennetaan erilaisin asennonvaihdoksin ja -muunnelmin kaikissa piruetinlajeissa. Myös esittäminen ja itsensä ilmaisu on tärkeänä painopisteenä harjoittelussa. Lisäksi harjoitellaan liiton testijärjestelmän vaatimia testiliikkeitä sekä elementtejä, jotta luistelijamme voivat tavoitella vieläkin korkeampia kilpasarjoja ja yhä useampi luistelija saavuttaisi vaadittavan taitotason SM-sarjoissa kilpailemiseen.K1-ryhmä

K1-ryhmässä luistelee kansalliset tason junioreita, kansallisen tason noviisit, aluejuniorit, A-silmuja sekä debytantteja. Harjoituksia K1-ryhmällä on 5 kertaa viikossa jäällä ja 4 kertaa oheisissa.

Ryhmässä harjoitellaan monipuolisesti kaikkia taitoluistelun elementtejä. Tavoitteena on pehmeä, vauhdikas ja sujuva perusluistelu yhdistettynä erilaisiin vaikeisiin elementteihin. Terän ja kaaren käytön sekä perusaskeleiden lisäksi harjoitellaan vaikeita askeleita yhdistettynä toisiinsa ja eri käsi- ja vartalon liikkeisiin. Liu'uissa harjoitellaan korkean vaikeustason liukuja yhdistettynä toisiinsa eri väliaskelin. Kaksoisaxelin ja kolmoishyppyjen harjoittelu aloitetaan tässä ryhmässä. Lisäksi harjoitellaan myös kaikkia kaksoishyppyjä sekä hyppy-yhdistelmiä ja -sarjoja. Piruettivarastoa laajennetaan erilaisin asennonvaihdoksin ja -muunnelmin kaikissa piruetinlajeissa. Myös esittäminen ja itsensä ilmaisu on tärkeänä painopisteenä harjoittelussa. Lisäksi harjoitellaan liiton testijärjestelmän testiliikkeitä, jotta luistelijamme selvitiytyvät testeistä liiton järjestämiin kilpailuihin mukaan ja  saadaan parannettua luistelijoiden perusluistelun tasoa.K2-ryhmä

K2-ryhmässä luistelee aluesarjoissa ja silmu-sarjoissa kilpailevia luistelijoita. Ryhmä harjoittelee 5 kertaa viikossa jäällä ja 4 kertaa oheisissa.

Ryhmässä harjoitellaan monipuolisesti kaikkia taitoluistelun elementtejä. Tavoitteena on hallita vauhdikas perusluistelu, hyvä terän ja kaaren käyttö sekä taitoluistelun peruselementit. Perusaskeleiden lisäksi harjoitellaan vaikeita askeleita yhdistettynä toisiinsa ja eri käsi- ja vartalonliikkeisiin. Liu'uissa harjoitellaan korkean vaikeustason tuovia liukuja yhdistettynä toisiinsa eri väliaskelin. Ryhmässä harjoittellaan kaikkia kaksoihyppyjä sekä hyppy-yhdistelmiä ja -sarjoja. Luistelijat hallitsevat kaikki peruspiruettiasennot, myös jalanvaihdon jälkeen. Harjoitteluun kuuluu yhdistelmäpiruetin sekä hyppypiruettien harjoittelu. Myös esittäminen ja itsensä ilmaisu on tärkeänä painopisteenä harjoittelussa. Lisäksi harjoitellaan liiton testijärjestelmän testiliikkeitä, jotta luistelijamme selvitiytyvät testeistä liiton järjestämiin kilpailuihin mukaan ja  saadaan parannettua luistelijoiden perusluistelun tasoa.K3-ryhmä

K3-ryhmässä luistelee seuratasolla kilpailevia luistelijoita kilpasarjoissa silmut, minit sekä pidemmälle edistyneet tintit. Ryhmä harjoittelee 5 kertaa viikossa jäällä ja 3 kertaa oheisissa.

Ryhmässä harjoitellaan monipuolisesti kaikkia taitoluistelun elementtejä. Tavoitteena on oppia siisti ja viimeistelty perusluistelu. Perusaskeleiden lisäksi harjoitellaan vaikeampia askeleita, kuten twistit, jackson-askeleet, käänteet ja vastakäänteet. Liukuja harjoitellaan eri vaikeusastein. Axelin ja kaksoihyppyjen harjoittelu aloitetaan tässä ryhmässä. Luistelijat harjoittelevat myös piruettien perusasentoja, jalanvaihtopiruetteja sekä yhden jalan yhdistelmäpiruettia. Myös esittäminen ja itsensä ilmaisu on tärkeänä painopisteenä harjoittelussa. Lisäksi harjoitellaan liiton testijärjestelmän testiliikkeitä, jotta luistelijamme selvitiytyvät testeistä liiton järjestämiin kilpailuihin mukaan ja saadaan parannettua luistelijoiden perusluistelun tasoa.


 
K4-ryhmä

Tintit-ryhmässä luistelee kilpauraansa aloittelevia luistelijoita. He kilpailevat joko Minit-sarjassa tai Tintit-sarjassa yhteisohjelmalla. Ryhmä harjoittelee 4 kertaa viikossa jäällä ja 3 kertaa oheisissa.

Ryhmässä harjoitellaan monipuolisesti kaikkia taitoluistelun elementtejä. Perusluistelutaidon oppimiseen panostetaan. Sirklauksen, kaarien ja kolmosten lisäksi harjoitellaan vaikeimpia perusaskeleita kuten kaksoiskolmosia, kantakäännöksiä jne. Liukuja harjoitellaan monipuolisesti. Ryhmässä harjoitellaan kaikkia yksöishyppyjä ja niiden yhdistelmiä ja sarjoja. Luistelijat harjoittelevat peruspiruetteja; vaaka, istuma ja kiihdytys. Myös esittäminen ja itsensä ilmaisu on tärkeänä painopisteenä harjoittelussa. Luistelijat harjoittelevat liiton alkeistestin sekä 1.tason testin avulla hyvät perusluistelun taidot joita tarvitaan seuraavien vuosien vaativampien asioiden oppimisessa.