Pelisäännöt

Seuran jokainen harjoitusryhmä ja luistelijoiden vanhemmat käyvät säännöllisesti läpi pelisääntökeskustelun, jossa sovitaan yhteiset pelisäännöt lajin harrastamiseen. Tässä koosteena ryhmien pelissäännöt vanhemmille.

Luistelukoulu/JääTaiturit-ryhmä

1. Tervehditään toisiamme hallilla.
2. Vanhemman tehtävät, KKK= Kuljeta, Kuskaa, Kannusta :)
3. Huolehditaan terveistä elämäntavoista: riittävä uni, arkiliikunta ja hyvä ravinto.
4. Vanhemmat seuraavat luistelua katsomossa ja odottavat lapsia pukuhuoneessa.
5. Pidetään jäällä eri vaatteita kuin ulkoleikeissä, näin vältetään hiekan joutuminen jäälle
-> vaatetus riittävän lämmin, mutta joustava
-> vaatteissa ei rikkoutuvia/vaarallisia esineitä kuten kovat heijastimet!
6. Pidetään huolta, että luistimet on sopivan kokoiset, tukevat ja terät on terävät.
7. Osallistutaan seuran talkoisiin.
8. Tutustutaan seuran nettisivuihin.

Kehitysryhmät (Tähdet, Jalokivet, Timantit ja RiverStars)

1. Annamme valmentajille työrauhan.
2. Aikuisten tehtävä KKK: kannustaa, kustantaa ja kuskata.
3. Terveelliset eväät, unen määrä, ei sairaana harkkoihin, arkiliikunta 3h päivässä.
4. Esimerkkinä tervehditään kaikkia, huolehditaan jokaisesta ja osallistutaan talkoisiin.
5. Oikeat varusteet mukaan ja harjoituksiin tuodaan ajoissa ei tuoda kiirettä mukana.
6. Käytetään lapset wc:ssä ennen harjoituksi.
7. Ilmoita poissaolosta vastuuvalmentajalle.
8. Tutustutaan seuran toimintalinjaan sekä SOME-ohjeisiin netissä.

Tintit

1. Annamme valmentajille työrauhan harjoituksissa ja kilpailuissa.
2. Huolehdimme lasten terveellisistä elintavoista: riittävä uni, terveellinen ravinto ja
eväät, riittävä määrä arkiliikuntaa (3h päivässä).
3. Opetetaan lapset omatoimisiksi ja annetaan lasten harrastaa - pysytään hieman sivussa.
4. Tuodaan lapsi ajoissa hallille jos mahdollista, lämmittelemään.
5. Älä tuo kiirettä mukanasi vaan ole esimerkkinä hyvissä käytöstavoissa (tervehdi, puutu kiusaamiseen ja syrjintään)
6. Autetaan ja kannustetaan kaikkien lapsia.
7. Tutustutaan seuran toimintalinjaan sekä SOME-ohjeisiin netissä.
8. Osallistu talkoisiin ja KKK = Kuljeta, Kannusta, Kustanna!

K3/T-ryhmä

1. Pyrimme tuomaan lapsen ajoissa hallille lämmittelemään.
2. Kasvatetaan jokaisen lasta ja toimitaan esimerkkinä sekä puututaan heti jos näemme tai
kuulemme epäkohdista luistelijoiden kesken.
3. Muistetaan terveelliset urheilijan elintavat: uni, ei sairaana harjoituksiin,
terveelliset eväät, arkiliikunta. Eli kolme tuntia liikuntaa päivässä.
4. Kannustetaan jokaisen lasta ja tervehditään kaikkia hallilla.
5. Pyritään huolehtimaan alkuverkasta ja käydään oheisissa.
6. Tutustun seuran toimintalinjaan sekä SOME-ohjeisiin netissä.
7. Ota yhteyttä heti jos jokin askarruttaa.
8. Osallistun talkoisiin!

JX/K2/K1/KA

1. Ei sairaana harjoituksiin!
2. Kannustetaan luistelijoita ottamaan kaikki huomioon ja mukaan toimintaan.
3. Vanhemman vastuulla on oikea ravinto, eväät, tarpeellinen määrä unta ja omatoimiseen
liikkumiseen kannustaminen (väh.3h päivässä liikuntaa)
4. Annetaan valmentajille työrauha eli vanhemmpien tehtävät KKK ja valmentaja huolehtii
valmentamisesta.
5. Osallistutaan talkoisiin ja yhteisiin tapahtumiin.
6. Kannustetaan jokaisen lasta ja tervehditään kaikkia hallilla.
7. Tutustun seuran toimintalinjaan sekä SOME-ohjeisiin.

RiverDolls/RiverFalls/RiverPearls/RiverX

1. Ollaan ajoissa paikalla ja ilmoitetaan poissaoloista valmentajalle.
2. Tervehditään kaikkia.
3. Osallistutaan myös koko seuran yhteisiin talkoisiin sekä muihin yhteisiin tapahtumiin!
4. Huolehditaan terveellisestä välipalasta ja oikeanlaisista varusteista.
5. Kannustetaan ja huolehditaan sekä omista että muiden joukkueen jäsenten lapsista.
6. Säilytetään hyvä yhteishenki ja positiivinen ilmapiiri.
7. KKK = kuljeta, kustanna, kannusta :)
8. Tutustutaan seuran toimintalinjaan sekä SOME-ohjeisiin.