Ajatusmalli

Tähtiseura

 

Miksi:

- tavoitteena edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja elämäniloa liikunnan ja urheilun avulla

- antaa mahdollisuus uuden oppimiseen ja omien taitojen kehittämiseen

- urheiluseura on tärkeä kasvuympäristö kodin ja koulun lisäksi

- urheiluseura on hyvä ja turvallinen paikka lapselle ja nuorelle kasvaa

- lapselle ja nuorelle on tärkeää olla arvostettu ja tuntea onnistuvansa

- tappion ja voiton hetket ovat hyviä tilaisuuksia tunteiden käsittelyn opettelemiseen

 

Miten:

- valmentajat jakavat parhaan kykynsä mukaan luistelijat taitojen ja innokkuuden mukaan tasoryhmiin

- luistelijoille tarjotaan hänen taitojensa ja edellytystensä mukaista valmennusta seuran resurssit huomioiden

- luistelijoita kohdellaan lapsina ja ihmisinä tasa-arvoisesti riippumatta menestyksestä

- halukkaille pyritään tarjoamaan mahdollisuutta kilpailemiseen seuran resurssit huomioiden

- kilpailuihin tehdään karsinta tasapuolisesti sen mukaan miten usein luistelija on päässyt kisaamaan

 - harrasteluisteluun ilman kilpailullisia tavoitteita tarjotaan mahdollisuus

 

Vanhempien rooli:

- KKKK –kuuntele - kannusta – kuljeta – kustanna

- vanhempien pitää luoda ilmapiiri, jossa luistelijoita kannustetaan; iloitaan onnistumisista ja hyväksytään myös epäonnistumiset – koko ryhmän osalta

- annetaan valmentajille työrauha ja luotetaan heidän ammattitaitoonsa ja tuetaan heidän toimintaansa

- luodaan yhdessä seuraan hyvä henki ja ilmapiiri

- osallistutaan talkoisiin jokaisesta perheestä