Seuran toimintakäsikirja ja arvot

Seinäjoen Taitoluistelijat ry:n toimintalinja on päivitetty syksyllä 2019. Toimintalinjaa kehitellään ja tarkennetaan vuosittain tehtävän toimintasuunnitelman yhteydessä. Toimintalinjauksen tarkoituksena on esitellä seuramme organisaatio, sen tavoitteet ja visiot.

Toimintalinja on tarkoitettu kaikille seuramme jäsenille; luistelijoille, heidän vanhemmilleen sekä muille seuramme toiminnasta kiinnostuneille. Koska seurallamme on halu kehittyä, toivomme kommentteja ja palautetta. Seuran toimintalinjauksiin palataan aika-ajoin ja tarkistetaan, vaativatko toimintalinjaukset tarkennuksia ja lisäyksiä.

 

Seuran arvot

Yhdessä, Ilolla, Kehittyen

-Yhdessä

Seurassamme on hyvä liikkua ja jokainen tuntee olevansa tervetullut mukaan.Toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja turvallista jokaisella tasolla. Panostamme joukkue- ja ryhmähengen luomiseen ja kehittämiseen sekä lajien väliseen yhteistyöhön. Järjestämme yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia. Seurassa on tekemisen meininki! Kannustamme vapaaehtoistyöhön ja korostamme sen arvokasta merkitystä.

 

-Ilolla

Yhdessä on ilo liikkua! Seuratoimijamme ovat helposti lähestyttäviä. Tavoitteemme on levittää iloa ja positiivisuutta ja kannustamme luistelijoita tavoittelemaan unelmiaan sekä saavuttamaan oman potentiaalinsa. Harjoituksiin on kiva tulla. Onnistumisen kokemukset, merkityksellisyys ja erilaiset elämykset lisäävät iloa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

 

-Kehittyen

Olemme laadukkaasti ja vastuullisesti toimiva tähtiseura, jossa on jatkuvasti kehittyvät ja ammattitaitoiset työntekijät, valmennus sekä johtokunta. Viestimme läpinäkyvästi ja säännöllisesti. Teemme työtä tavoitteellisesti kohti vision toteutumista. Toimimme pitkäjänteisesti.