Seuran koulutuspolku

SEURAN OHJAAJAKOULUTUS:

Seuramme kaikki valmentajat ja ohjaajat ovat koulutettuja ja uusien luistelukouluohjaajien koulutukset käynnistetään kahden vuoden välein. Ohjaajakoulutukseen seura kartoittaa osallistujat omista ikä- ja taitotasokriteerit täyttävistä luistelijoistaan. Luistelukouluohjaajan koulutuksesta omavastuu on 150€ ja lisäksi koulutettava tekee seuralle 45 valmennustuntia korvauksena koulutuksen kustannuksista. Jos koulutettava ei ole seuran käytettävissä luistelukoulupäivinä koko sen ajan kun koulutusta suoritetaan ja/tai valmennustunteja jää tekemättä, seura ei maksa mahdollisia keskeneräisiä koulutuksia. Seura myös laskuttaa ohjaajalta ko. tapauksissa koulutuksen kulut puuttuvin osin.

 

STLL:n valmentajakoulutukset, seura maksaa puolet koulutusten kustannuksista seuraavin ehdoin:

I-tason koulutuksen suorittamisen jälkeen koulutettu valmentaja sitoutuu valmentamaan seurassa vielä koulutuksen loppumisen jälkeen seuraavan kauden. Muussa tapauksessa kustantaa koko koulutuksen itse.

II-tason koulutuksen suorittamisen jälkeen koulutettu valmentaja sitoutuu valmentamaan seurassa vielä koulutuksen loppumisen jälkeen kaksi seuraavaa kautta. Muussa tapauksessa kustantaa koko koulutuksen itse.

Muut kulut (matkat, ruokailu, majoitus yms.) osallistujat hoitavat itse elleivät kuulu koulutuksen hintaan. Poikkeus tähän on II-tason valmentajakoulutus, josta korvataan koulutuksen ajalta 1 edestakainen matka.

 

STLL:n tuomarikoulutukset:

Seura kustantaa koulutuksesta max 130€. Seura edellyttää koulutetun tuomaroimaan seuralle vähintään kahdet kilpailut.

Muut kulut (matkat, ruokailu, majoitus yms.) osallistujat hoitavat itse elleivät kuulu koulutuksen hintaan.

 

LISÄTIETOA TÄÄLTÄ: https://www.stll.fi/liitto/koulutukset/

 

Seura kannustaa sekä ohjaajia, valmentajia että seuratoimijoita kouluttautumaan, huomioi kuitenkin että ennen ilmoittautumista koulutuksiin, siitä on tehtävä kirjallinen anomus seuran johtokunnalle.