Seuran koulutuspolku

SEURAN OHJAAJAKOULUTUS:

Seuramme kaikki valmentajat ja ohjaajat ovat koulutettuja ja uusien luistelukouluohjaajien koulutukset käynnistetään kahden vuoden välein. Ohjaajakoulutukseen seura kartoittaa osallistujat omista ikä- ja taitotasokriteerit täyttävistä luistelijoistaan. Luistelukouluohjaajan koulutuksesta omavastuu on 150€ ja lisäksi koulutettava tekee seuralle 45 valmennustuntia korvauksena koulutuksen kustannuksista. Jos koulutettava ei ole seuran käytettävissä luistelukoulupäivinä koko sen ajan kun koulutusta suoritetaan ja/tai valmennustunteja jää tekemättä, seura ei maksa mahdollisia keskeneräisiä koulutuksia. Seura myös laskuttaa ohjaajalta ko. tapauksissa koulutuksen kulut puuttuvin osin. Koulutus ei ole työaikaa.

 

STLL:n perus- ja jatko-tason valmentajakoulutukset, seura maksaa puolet koulutusten kustannuksista seuraavin ehdoin:

I-tason koulutuksen suorittamisen jälkeen koulutettu valmentaja sitoutuu valmentamaan seurassa vielä koulutuksen loppumisen jälkeen seuraavan kauden. Muussa tapauksessa kustantaa koko koulutuksen itse. Koulutus ei ole työaikaa.

II-tason koulutuksen suorittamisen jälkeen koulutettu valmentaja sitoutuu valmentamaan seurassa vielä koulutuksen loppumisen jälkeen kaksi seuraavaa kautta. Muussa tapauksessa kustantaa koko koulutuksen itse. Koulutus ei ole työaikaa.

Muut kulut (matkat, ruokailu, majoitus yms.) osallistujat hoitavat itse elleivät kuulu koulutuksen hintaan.

 

STLL:n syventävän-tason ja sitä ylempien tasojen valmentajakoulutukset, seura maksaa tapauskohtaisesti ja harkinnanvaraisesti osan kustannuksista seuraavin ehdoin:

III-tason tai sitä ylemmän tason koulutuksen suorittamisen jälkeen koulutettu valmentaja sitoutuu valmentamaan seurassa vielä koulutuksen loppumisen jälkeen kaksi seuraavaa kautta. Muussa tapauksessa kustantaa koko koulutuksen itse. Koulutus ei ole työaikaa.

Muut kulut (matkat, ruokailu, majoitus yms.) osallistujat hoitavat itse elleivät kuulu koulutuksen hintaan.

 

STLL:n tuomarikoulutukset:

Seura kustantaa puolet koulutuksesta. Seura edellyttää koulutetun tuomaroimaan seuralle vähintään kahdet kilpailut.

Muut kulut (matkat, ruokailu, majoitus yms.) osallistujat hoitavat itse elleivät kuulu koulutuksen hintaan.

 

Seura täydennyskouluttaa tarpeen mukaan sekä ohjaajia, valmentajia että seuratoimijoita. Huomioi kuitenkin että ennen ilmoittautumista koulutuksiin, siitä on tehtävä kirjallinen anomus seuran johtokunnalle. Anomus on tehtävä riittävän ajoissa ja huomioiden johtokunnan kokousrytmi, joka on n. 1X/kuukaudessa.

LISÄTIETOA TÄÄLTÄ: https://www.stll.fi/liitto/koulutukset/