Maksuohjeet, korvaustunnit ja omavastuut harjoitusmaksuissa

KORVAUSTUNNIT MUISSA RYHMISSÄ:

Jos luistelijalla on perustellusta syystä  (koulun tai muiden harrastusten takia) este oman ryhmän johonkin harjoitukseen osallistumiselle (lomamatkat, sairastuminen tai esim. syntymäpäivät ei ole syy tuntien korvaamiselle!), voi hän valmentajan luvalla tehdä harjoituksen toisen ryhmän tunnilla. Valmentaja päättää sopivan korvaustunnin.

Lupa on kysyttävä aina etukäteen ja mahdollisimman hyvissä ajoin.

Kun luistelija tulee muun ryhmän tunnille korvaamaan, harjoittelee hän ko. ryhmän mukana (valmentajan tuntisuunnitelman mukaisesti) tai omatoimisesti häiritsemättä normaalin tunnin kulkua.

OMAVASTUUT SAIRAUSTILANTEISSA

Poissaoloiksi hyväksytään lääkärintodistuksella sairaslomat. Ilmoita sairaspoissaoloista oman ryhmän valmentajan lisäksi seurasihteerille. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä harjoittelukiellon alkamis- ja loppumispäivä. Lääkärintodistus on toimitettava seurasihteerille osoitteeseen.  Lomamatkat tai omat menot tms. eivät pienennä harjoitusmaksua.

Luistelijoiden omavastuut ovat seuraavat:

  • 1 kuukausi, jos jääharjoituksia on kerran viikossa
  • 2 viikkoa, jos jääharjoituksia on 2 kertaa viikossa
  • 1 viikko, jos jääharjoituksia on 3-4 kertaa viikossa
  • ½ viikkoa, jos jääharjoituksia on 5-6 kertaa viikossa

Lääkärintodistuksella voidaan sopia osittaisesta maksuvapautuksesta sairaslomalta paluuseen liittyvissä tilanteissa.


ILMOITUS LUISTELUN LOPETTAMISESTA

Lopettamisesta on luistelijan ja alle 18-vuotiaan lopettaessa huoltajan tehtävä lopettamisilmoitus seurasihteerille osoitteeseen taitoluistelu@plu.fi ja oman ryhmän vastuuvalmentajalle.  

Luistelijan lopettaessa jo maksettuja maksuja ei palauteta.

Seura laskuttaa kuitenkin aina vielä lopettamisilmoituksen lähettämistä seuraavan kuukauden maksun eli irtisanomisaika on vähintään yksi kuukausi.

Jos lopettamisilmoitus tehdään kauden vaihtuessa (30.4. mennessä) tarkoituksena lopettaa luistelu kauden vaihtuessa, toukokuun maksua ei laskuteta.