Harrasteluistelu

Seinäjoen Taitoluistelijoiden harrastajaryhmä JääTaitureissa luistelee luistelukoulusta harrastusta jatkaneita sekä luisteluharrastuksen alkutaipaleella olevia nuoria luistelijoita. JääTaiturit-ryhmä on tarkoitettu pääsääntöisesti kouluikäisille.

JääTaiturit-ryhmässä opetellaan kaikenlaisia taitoluistelun elementtejä, perusluistelusta ja perusaskeleista hyppyjen harjoitteluun, erilaisiin liukuasentoihin ja piruetteihin. Oheisharjoittelu tukee jäällä tehtävää luisteluharjoittelua sekä vahvistaa monipuolisesti luistelijan perusliikuntataitoja sekä tukee kehonhallintaa, nopeutta ja liikkuvuutta.

JääTaiturit-ryhmästä on mahdollisuus siirtyä taitojen ja motivaation mukaan yksinluistelun T-ryhmään (Taitajat), muodostelmaluistelun kehitysryhmään RiverKidsiin tai muodostelman Tulokasjoukkue RiverStarsiin.

Seinäjoen Taitoluistelijoiden JääTaiturit-ryhmässä noudatetaan Tähtiseura -periaatteita.